Поверителност

Политика за защита на личните данни
 
Фирма „Ваканция“ ООД, с нашата дългогодишна практика сме установили, че доверието и сигурността са основни отношения между търговец на услуги и клиент.
Ние разработихме нашата политика за защита на личните данни в разбираема и достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
Настоящата политика е разработена, за да Ви информираме, как и защо събираме лични данни и да гарантираме, че те  няма да бъдат използвани и предоставяни до знанието на трети лица.
 
I. Кои сме ние?
Сайтовете vakancia.com и vakancia.bg са собственост на фирма„ВАКАНЦИЯ“ ООД, ЕИК 121233279, адрес: гр. София 1463, ул. Цар Асен  № 60, тел. (+359 2) 9805610, имейл vakancia@einet.bg. Дружеството е назначило длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на имейл vakancia@einet.bg. 
 
II. Какви лични данни за Вас можем да получим и обработваме?
Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим. Повече за нас може да намерите в страница За нас.
ВАКАНЦИЯ ООД се задължава данните, които получаваме или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.
-       Личните данни, които обработваме са: име, фамилия, телефон, електронна поща;
-   Данни, които се изпращат автоматично към нас: IP адрес, хардуерни характеристики за устройството, от което сте посетили страницата ни;
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.
ВАКАНЦИЯ ООД събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.
 
III. Начини на събиране на информация:
-        използвайки нашата интернет страница;
-        когато правите резервации – он лайн или в наш офис;
-        когато правите запитване – он лайн или в наш офис;
-        от трети страни – от упълномощени хора, да правят резервации и запитвания от Ваше име;
 
IV. За какви цели, събираме и  обработваме Вашите лични данни:
-       За да Ви предоставим услугите, предлагани от нас;
-       За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
-       За да подобрим нашите услуги;
-       За да персонализираме съдържанието, спрямо заложените от Вас критерии;
-       За да Ви информираме за наши нови услуги;
-       За маркетингови цели;
-       За анализи и проучвания.
С предоставянето на лични данни от Ваша страна, Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост на ВАКАНЦИЯ ООД.
 
V. Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас.  След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.
Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.
За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.
 
VI. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица:
ВАКАНЦИЯ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
-       има изрично съгласие на клиента;
-       информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
-       информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и ВАКАНЦИЯ ООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение;
-       Дружества, предоставящи куриерски услуги;
-       Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страницата.
ВАКАНЦИЯ ООД има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружества, намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
 
VII. Вашите права:
Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:
-       Право на информираност:
-       По всяко време можете да получите информация за предоставени от Вас лични данни, както и за:
-       служител на компанията – отговорник за защитата на лични данни;
-       намерението на ВАКАНЦИЯ ООД да предаде данните Ви на трети страни;
-       срока на съхранение на данните Ви;
-       съществуването на автоматизирано вземане на решения;
-       информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.Право на достъп до собствени лични данни:
По всяко време имате право да поискате информация относно това дали и как се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с ВАКАНЦИЯ ООД на контаките, предоставени в настоящата политика.
 
VIII. Задължения на ВАКАНЦИЯ ООД:
Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица.
Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.
Определен е служител по защита на лични данни, като данни за контакт с него са посочени настоящата политика;
Ние обработваме данни, като се основава на всички принципи на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;
Водим регистър на дейностите по обработване на лични данни;
Ние ще Ви окажем съдейства за упражняване правата Ви като субекти на данни по посочените в тази политика начини;
Ние управляваме риска по защита на личните данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.