Условия за пътуване

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ С ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ


1. Данни за търговеца:
„ВАКАНЦИЯ“ ООД
гр. София, 1000, ул. “Лавеле“ №36, e-mail: vakancia@einet.bg, уеб сайт: www.vakancia.bg.
тел.: 02 / 980-56-10; +359 2 980-74-64; факс: +359 2 980-56-12.

2. Описание на предлаганите услуги:
– Автобусни билети по международни автобусни линии.
– Туристически пакети: почивки, екскурзии, уикенди, хотелски резервации.

3. ИЗХОДНИТЕ ЦЕНИ са калкулирани в ЕВРО и зависят от неговия валутен курс, но се визуализират на сайта в ЛЕВА и се взимат от банковите ви сметки в ЛЕВА чрез дебитната или кредитната ви карта или през POS терминал. "ВАКАНЦИЯ" ООД си запазва правото да променя без предупреждение всяка една от онлайн и основните цени на автобусните билети по дестинациите, предлагани по автобусния маршрут.

4. При закупуване на автобусен билет през интернет сайта www.Vakancia.bg на "ВАКАНЦИЯ" ООД, се заплаща цялата сума по онлайн резервацията. Условията за отказ/анулация или промяна са описани в т. 7.1 от настоящите Общи Условия.

5. При резервиране на туристически пакет през интернет сайта www.Vakancia.bg на "ВАКАНЦИЯ" ООД – почивки, екскурзии, уикенди, или хотелски резервации, се внася депозит в размер на 30% от общата цена, с попълване на Договор между Клиента и Търговеца.

Окончателното плащане на туристическия пакет трябва да се осъществи до 30 дни преди датата на пътуване, освен ако не е упоменато друго в Договора между Клиента и Търговеца.

6. Условия за ОТКАЗ/АНУЛАЦИЯ на онлайн заявка / резервация ЗА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА (Cancellation Policy).
Анулация на резервация на туристическа услуга може да бъде направена до 30 дни преди датата на пътуването, с неустойка 30 % от общата цена на услугата (удържа се депозитът). Отказът от резервация за туристически пакет (услуга) трябва да бъде направен писмено – по електронна поща (e-mail).

7. Условия за ОТКАЗ/АНУЛАЦИЯ или ПРОМЯНА на вече платена онлайн туристическа услуга и/или автобусен билет (Refund policy).

7.1 НА АВТОБУСЕН БИЛЕТ:
– при ОТКАЗ/АНУЛАЦИЯ или наложила се ПРОМЯНА НА ДАТАТА на автобусния билет за определена дата, независимо от обстоятелствата – не се възстановяват вече заплатените онлайн суми. Това се налага поради по-ниските цени с големи отстъпки при онлайн закупуване на автобусни билети. Затова закупувайте автобусни билети онлайн през Интернет сайта ни САМО АКО СТЕ АБСОЛЮТНО УБЕДЕН ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТТА ВИ ДА ПЪТУВАТЕ НА ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ДАТА!

7.1.1. Общи условия за пътуване по международна автобусна линия България - Италия - Франция - Испания и обратно:
Закупеният билет е за превоз на пътник с личен багаж един куфар с размери 80х70х20 см и една ръчна чанта. Всеки втори багаж с горепосочените размери се заплаща 20 лева, за трети - 50 лева, както и всички багажи с по-големи размери от посочените. Допълнителен багаж се превозва само при възможност;
Превозвачът не носи отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, както и за застраховки по медицински разноски;
Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини, както и за загубен и откраднат багаж преди чекиране и след предаване на багажите при слизане на пътниците;
Със закупения билет Превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема отговорности съгласно чл.42 до чл.48 от Закона за автомобилните превози / ДВ, бр. 82 от 1999 г, доп.бр.11 от 2002 г./

7.2 НА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА:
– до 60 дни преди датата на пътуването – възстановява се пълната сума по резервацията.
– от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – удържа се размерът на депозита като неустойка.
– от 29 до 15 дни преди датата на пътуването – клиентът възстановява 50% от общата стойност на договора за пътуването на "ВАКАНЦИЯ" ООД.
– по-малко от 14 дни преди пътуването – не се възстановяват никакви вече платени суми, или се дължи цялата сума по договора за пътуването.

  • Клиентът може да се откаже от заплатена туристическа услуга чрез писмена заява – по електронна поща (e-mail).
  • Отказът се счита за приет след получаване на писмено потвърждение от Търговеца по електронна поща (e-mail) или факс.
  • Търговецът се задължава да възстанови сумата по посочена от Клиента сметка, след приспадане на съответните неустойки, в зависимост от описаните в т.7 случаи от настоящите Общи Условия.

8. При невъзможност на Търговеца да предостави на клиента заплатената туристическа услуга, Търговецът предлага алтернативна услуга или възстановява изцяло заплатената от Клиента сума.

9. При резервация за туристически пакет или закупуване на автобусен билет, Клиентът получава справка за заявената услуга, съдържаща: № на резервация, детайли на резервацията, цена на услугата и обща сума на плащане, както и данни за Търговеца.